list of personnel

From Wiki

Jump to: navigation, search

Credits: From Software[edit]

 • Planning: Rintaro Yamada, Satoru Yanagi, Kunihiro Sadamoto, Hitoshi Itoh
 • Programming: Takeshi Suzuki, Akitoshi Sasamoto, Tatsuyuki Satoh, Shintaro Misaki, Masashi Sakai, Ryota Igawa, Yusuke Ebata, Akinori Gouya
 • 2D Graphics: Keiichiro Ogawa, Masayuki Utsunomiya, Tomoko Kamiyama, Tomohisa Ohta, Tomoko Yamagami, Osamu Yamazaki
 • 3D Graphics: Syunsuke Katoh, Takahide Hamauchi, Yoshihito Okada, Masato Miyazaki, Futoshi Kajita, Sunao Fushimi
 • Sound: Tsukasa Saitoh, Yuji Kanda, Yuki Ichiki
 • Design: Kazutaka Miura, Takashi Kojyo, Shinsaku Matsuoka, Daisuke Satake, Hiroyuki Kani, Tetsuya Taniyama, Takashi Aoyagi
 • CG Movie: Mitsuo Tosaka, Toshiyuki Suzuki, Shinji Nagano, Takashi Shinozuka, Kazuhito Shimada, Manabu Himukai, Takeshi Katoh, Koji Nagata, Shuzo Tadokoro, Kimihiro Tomino, Takayuki Toda
 • Support: Tatsuya Kawate, Yoshiyuki Ikeda, Kazuhiro Hirotani, Yuri Suzuki, Chieko Tsurunaga, Hiroyuki Gotoh, Yoshinori Komatsu, Suminobu Satoh, Tomohiro Shimokawa
 • CG Movie Director: Shinji Nagano, Kazuhito Shimada
 • Sound Director: Tsukasa Saitoh
 • Background Music Composer: Tsukasa Saitoh
 • Art Director: Kiichiro Ogawa
 • Programming Director: Takeshi Suzuki
 • Director: Rintaro Yamada, Satoru Yanagi
 • Producer: Shinichiro Nishida
 • Supervisor: Naotoshi Zin

Credits: Agetec[edit]

 • Executive Producer: Hide Irie
 • Producer: Mark Johnson
 • Assistant Producer: Franz Stoppenbach
 • Product Coordinator: Satoshi Shimojima
 • Production Assistant: Shinji Iwata
 • Sales and Marketing: Kevin Sullivan, Yukiko Someya
 • Narration: Kevin Blackton